• Friendship Eagles Soccer

   

   
  Soccer
   
   
   
   
   
  Boys Varsity Coach -  Mr. Gertis                                            Girls Varsity Coach - Mrs. Kane
   
   
  Boys Modified Coach - Mr. Harmon                                       Girls Modified Coach - Mrs. Sadler
   
  Athletic Director - Mr. Gertis
   

  bgertis@friend.wnyric.org